Wednesday, May 6, 2009

குற்றாலக் குறவஞ்சி - வானரங்கள் கனி கொடுத்து

இன்று பாகீரதி, itsdiff ரேடியோவில் மேற்கோள் காட்டினார்

வானரங்கள் கனிகொடுத்து மந்தியொடு கொஞ்சும்
மந்தி சிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் கெஞ்சும்
கானவர்கள் விழிஎறிந்து வானவரை அழைப்பார்
கவனசித்தர் வந்துவந்து காயசித்தி விளைப்பார்

No comments:

Post a Comment